MIETITKÖ JOTAIN?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä!

Yhteystiedot

Mikä on aiheesi?

Vuosi 2018 siirtyi äskettäin historiaan erittäin tapahtumarikkaana vuotena. Norlicissa olemme ostaneet yrityksiä, kehittäneet uusia palvelukonsepteja, ottaneet uusia työkaluja käyttöön ja lisäksi sopeutuneet mm. GDPR:ään ja tulorekisteriin. Mitä mahtaakaan olla luvassa alkavana vuotena??

Tällä hetkellä näyttäisi siitä, että talouskasvu tulee hidastumaan pitkän noususuhdanteen jälkeen. Tällaisessa tilanteessa ajanmukainen, luotettava ja reaaliaikainen taloushallinto on äärimmäisen tärkeää kaikille yrityksille. Nopeat muutokset vaativat päätöksentekokykyä yritysjohdolta ja päättäminen ilman oikeaa faktaa voi olla vaarallista.  Suhdanteen viileneminen saattaa toki myös tuoda jotain positiivista mukanaan. Työmarkkina on ollut erittäin tiukka ja ammattitaitoisen työvoiman saanti ja pitäminen on ollut haasteellista monella toimialalla. Tämä haaste todennäköisesti helpottuu, jos suhdannekäyrät muuttuvat.

Digitalisaatiosta, tekoälystä ja automatisaatiosta tullaan varmasti puhumaan vähintään yhtä paljon tänä vuonna. Talous- ja palkkahallinto digitalisoituu ja automatisoituu edelleen kovalla vauhdilla. Asiakkaamme hakevat uusia asiointitapoja, mistä johtuen Cloud ja Online asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Haluamme varmistaa, että asiakkaamme tuntevat palveluvaihtoehtomme, joista jokainen voi valita hänen yrityksensä toimintaa parhaiten tukevan ratkaisun. Tulemme informoimaan asiakkaita aktiivisesti koko vuoden aikana. Yhä enemmän yrityksiä haluaa myös saada työaikatietoja laskutusta ja palkanmaksua varten liikkumaan digitaalisesti. Teemme tällä hetkellä paljon kehitystyötä oman Ontime -tuotteemme osalta. Yleisilme ja toiminnallisuus tulee kehittymään paljon kevään aikana. Olemme erittäin ylpeitä ainutlaatuisesta tuotteestamme.

Viranomaisten puolelta tulee vähemmän muutosuutisia tänä vuonna. Haluan kuitenkin mainita uudesta velvoitteesta tosiasiallisten edunsaajien osalta. Yritysten on pidettävä luettelo yksityishenkilöistä, joilla on joko suoraan tai välillisesti yli 25 % omistusosuus yrityksestä tai sen äänistä.  Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyy 1.7.2019 ylläpitämään julkista rekisteriä, jonne yritysten on ilmoitettava niiden tosiasialliset edunsaajat. Tämä muutos liittyy rahanpesun estämiseen.

Norlicissa käynnistämme vuotta luottavaisin mielin. Tulemme tekemään kovasti työtä asiakkaidemme hyväksi. Olemme kiitollisia siitä, että tänä vuonna jää enemmän aikaa toiminnan kehittämiseen. Onnea ja menestystä kaikille!!

Cedric Frostdahl
Toimitusjohtaja