MIETITKÖ JOTAIN?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä!

Yhteystiedot

Mikä on aiheesi?

Ontime logo

Liian usein tänä päivänä työaikatiedot raportoidaan palkanlaskentaan varsin manuaalisesti. Ja vaikka tähän prosessiin olisi sähköä lisättykin tulkinnat jäävät usein palkanlaskijan pähkäiltäviksi, vaikka digitaalisuudesta voisi ottaa enemmänkin irti.

Ontime syntyi, kun yrityksemme Norlic Oy:n omaa palkkahallintoprosessia haluttiin kehittää tehokkaammaksi. Tuotimme silloin ja tuotamme edelleen palkkahallintopalveluita sadoille yrityksille, joilla on yhteensä tuhansia työntekijöitä.

Halusimme eliminoida manuaalityötä, lisätä tehokkuutta ja minimoida mahdolliset inhimilliset virheet. Samalla tavoitteenamme oli parantaa palkanlaskennan asiantuntijoidemme työn mielekkyyttä ja mahdollistaa yhä laadukkaamman asiakaskokemuksen.

Onnistuimme mielestämme tässä kehitystyössä varsin hyvin. Suoraviivaistimme palkkahallinnon prosessia ja veimme sen aivan uudelle tasolle. Aikaisempaan verrattuna tehokkuus on lisääntynyt ja yrityksestä riippuen palkanlaskentaan käytetty aika on jopa puolittunut ja tätä prosessia voi vielä viilata edelleen.

Ontime tulkitsee Työaikalakia ja sen lisäksi yrityksen käyttämää työehtosopimusta tai mahdollisesti useampia sopimuksia. Unohtaa ei sovi myöskään paikallisesti sovittuja ehtoja, joita yrityksistä usein tänä päivänä löytyy. Nämäkin voidaan ohjata Ontimen tulkittavaksi.

Valmiiksi tulkittu tieto siirtyy esimiehille hyväksyttäväksi ja sitä kautta edelleen yrityksen prosessin mukaisesti palkanlaskentaan. Tässä kohdin on alleviivattava, että palkkahallinnon järjestelmään siirtyy valmiiksi tulkittu palkanlaskennan perusteena oleva työaikatieto. Palkanlaskijan ei tarvitse manuaalisesti tallentaa tai tulkita mitään näistä tiedoista, vaan ne ovat valmiina palkan laskemista varten. Ontime on palkkahallinnon ohjelmistosta riippumaton ja se voi tuottaa tiedot useimpiin markkinoilla oleviin palkkaohjelmistoihin.

Ontime pitää sisällään työaikaraportoinnin lisäksi myös poissaolojen ja lomien käsittelyn. Sen kautta voi halutessaan tehdä myös matkalaskut ja matkalaskuihin voi liittää asianmukaiset kuitit ja muut dokumentit. Huomionarvoista on myös, että jo tallennusvaiheessa voidaan ottaa kantaa miten tapahtumaa käsitellään kustannusseurannan näkökulmasta. Järjestelmä hyödyntääkin yrityksessä käytössä olevia laskentatunnisteita.

Tänä päivänä työaikatietoa tulee pystyä raportoida paikasta tai ajasta riippumatta. Tämä huomioitiin Ontimessa siten, että se toimii pilvipalveluna ja on täysin laitealustasta rippumaton järjestelmä. Työntekijä voi tallentaa tiedot milloin ja mistä tahansa, joko mobiilisti tai sitten työasemalta, kunhan käytössä on web -selain. Luonnollisesti tiedot voidaan tuoda myös leimausten kautta.

Laitealustan luotettavuus ja tehokkuus ovat pilvipalveluina tuotettavien ratkaisujen a ja o! Näiden tasosta ei sovi tinkiä ja tänä päivänä Ontimea onkin mukava käyttää. Ontime on käytössä jo 40 000 työntekijällä.

Kuten alussa mainitsin, liian usein yrityksissä palkkahallintoon liittyvä prosessi on turhan manuaalista ja ainakin siinä olisi tehostamisen paikka. Olipa sitten kysymyksessä yksittäinen yritys, tilitoimisto tai jokin muu palkanlaskentapalveluita tuottava organisaatio, niin kannattaa ottaa yhteyttä, jos haluatte tehostaa prosessia kustannustehokkaasti. Kysy lisää tai tilaa maksuton opas.

Jari Rättyä
liiketoimintajohtaja
jari.rattya@norlic.fi